तपाईं हाल 'फ्री' योजना प्रयोग गर्दैहुनुहुन्छ ।


१. लगिन अथवा नयां खाता खोल्नुहोस् ।

२. पहिले नै खाता छ? साइन इन